Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

            Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi

 

RJEšENJE

o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

 

 

Članak 1.

 

MARIJA DOBOšEVIĆ izabrana je za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka sa danom 04. travnja 2019. god.

 

Članak 2.

           

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori