Poziv za 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 22. studenog (petak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 • Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu
 • Usvajanje dnevnog reda:
  1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2020. godinu
   Izvjestitelj: predsjednica Savjeta mladih
   Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka
  2. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka U NAPOMENI
   Izvjestitelj: Ivan Klasanović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2019./2020. godini
   Izvjestitelj: Faletar Tatjana
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  4. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018. god.
   Izvjestitelj: đurđica Tilović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  5. Prijedlog za donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Iloku u 2018. god.
   Izvjestitelj: đurđica Tilović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  6. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Iloka
   Izvjestitelj: Ivan Klasanović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.
  7. Prijedlog za donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka
   Izvjestitelj: Ivan Klasanović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.
  8. Prijedlog za donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
   Izvjestitelj: Ivan Klasanović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med.
  9. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu
   Izvjestitelj: đurđica Tilović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.
  10. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za službenike i namještenike Grada Iloka
   Izvjestitelj: đurđica Tilović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.
  11. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu sa Projekcijom za 2021. i 2022. godinu, Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu, zajedno sa Planom održavanja komunalne infrastrukture, Planom gradnje komunalne infrastrukture, Planom nabave i Planom razvojnih programa
   Izvjestitelj: đurđica Tilović
   Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.
  12. Obavijesti i prijedlozi

  Predsjednica Gradskog vijeća
  Marija Dobošević

  Na poveznici niže možete preuzeti materijale za 6. sjednicu Gradskog vijeća i zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća

  Materijali – 6.sjednica_GV.zip

  Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Bookmark the permalink.

Comments are closed.