Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2196/02-03/03-20-13 Ilok, 01. prosinac 2020. godine Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina u Odsjeku za poljoprivredu, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz… Nastavite čitati…