Poziv na provjeru znanja – Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

KLASA: 112-02/20-01/01 URBROJ: 2196/02-03/1-20-6 Ilok, 21. prosinca 2020. godine Na temelju Javnog natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina od 01. prosinca 2020., koji je objavljen 03. prosinca 2020. godine u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje… Nastavite čitati…