Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći umirovljenicima

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-10 Ilok, 21. prosinca 2020. Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20), Odluke o jednokratnoj novćanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-1 od 03. studenoga 2020. i Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novćanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-5 od 01. prosinca 2020., Zapisnika Povjerenstva za provedbu… Nastavite čitati…

Usluga deratizacije – 2021

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene usluge je 11 mjeseci. Rok za dostavu ponude je ne kasnije od .01.02.2021. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni… Nastavite čitati…

Obavijest o podmirenju troškova stanovanja

KLASA: 551-06/21-02/1 URBROJ: 2196/02-03/02-21-01 Ilok, 15.siječanj 2021. godine Obavještavamo sve korisnike pomoći u podmirenju troškova stanovanja na području Grada Iloka da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2021. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2021.godinu. ODLUKU Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja na kojem se nalazi popis potrebne dokumentacije koja se predaje uz Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Iloka i kod oglasne ploče Grada Iloka,… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2020/2021

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 604-01/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-32 Ilok, 21. prosinca 2020. Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2020./2021. godini Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2020./2021., za koji je objavljena Obavijest 27…. Nastavite čitati…

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka za razdoblje od 2017-2022

Dokumenti, izvještaji, akti...

Preuzmite dokument strategije: Staretgija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vl grada Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Iloka donosi se za potrebe Grada Iloka. Strategija odreduje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od 2017. godine do 2022. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama. Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike… Nastavite čitati…