Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima na području Grada Iloka u 2019. godini

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

IZVJEšĆE

o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima na području Grada Iloka u 2019. godini

 

Članak 1.

 

Prihod od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Iloka iznosi 93.902,72 kuna u 2018. godini.

 

Članak 2.

 

Sredstva iz članka 1. ovog Izvješća utrošena su za ulaganje u komunalnu infrastrukturu Grada Iloka – uređenje nerazvrstanih cesta u Iloku sukladno Programu utroška sredstava.

 

Članak 3.

 

Ovo Izvješće objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori