Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19) i članka 57. st. 1.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka saziva Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora prema slijedećem rasporedu: za dan 10. prosinca 2019. god. (utorak) u 17,00 sati za Vijeće mjesnog odbora šarengrad u šarengradu u prostoru Mjesnog odbora u 18,00 sati za Vijeće… Nastavite čitati…