Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka koji sadrži: Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 17/06), Odluku o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko –… Nastavite čitati…

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Iloka.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te čl. 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (‘Narodne novine’, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (‘Narodne novine’ broj 121/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i… Nastavite čitati…

Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu.

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (‘Narodne novine’ br. 106/2018, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu. Preuzmite dokument Plana: Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu.

Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19 ), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2020.godinu. Preuzmite dokument Odluke: Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama.

Internist u ožujku

U mjesecu ožujku internisti će biti dostupni u slijedeća dva termina Internist dr. Vinko Služek će biti dostupan u terminu 11.03. u 9:30h. Internist dr. Davor Kadojić će biti dostupan u terminu 31.03. u 9:30h. Potrebno je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-5688