Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave: Nabava usluge proizvodnje i emitiranja radijskog sadržaja o događanjima na području Grada Iloka CPV oznaka: 92210000-6- Radijske usluge Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti… Nastavite čitati…

Javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa – Projekti izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Projekti izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo javni poziv za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika – investitora u projekte izgradnje objekata logističko-distributivnih centara za voće i povrće financiranih u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirana sredstva za provođenje Operativnog programa iznose 616 milijuna kuna uz maksimalni intenzitet potpore od 70 %. Cilj ove reforme je organizirati i povezati ponudu malih poljoprivrednih gospodarstava kroz organizacije proizvođača, poticati udruživanja, suradnje te razmjene iskustava i znanja te unaprijediti položaj… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda – Usluga dezinsekcije

Ilustracija natječaji

Predmet nabave je pružanje usluga kontrole i suzbijanja komaraca. Usluga suzbijanja komaraca na području Grada Iloka sastoji se od larvicidnog tretmana i adulticidnog tretmana. Larvicidni tretman će se obavljati na određenim područjima na području Grada Iloka. Potencijalna legla ličinki komaraca na području Grada Iloka su iskazana u ha, a koja utječu na populaciju komaraca u Gradu. Suzbijanje odraslih komaraca (adulticidni tretman) provoditi će se na 700 ha na području Grada Iloka, na 200 ha izvan… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponuda nabava usluge deratizacije za 2022. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije-2022. CPV oznaka: 90923000-3 Usluge deratizacije Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika. Troškovnik… Nastavite čitati…

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka u 2022.godini.

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA:320-02/20-01/14 URBROJ: 2196/02-01-21-3 U Iloku,12.01.2021.  Na temelju članka 10. st. 2. i članka 12. st. 2.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko- srijemske županije br. 11/13,4/18, 9/19,4/20 i Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  ) Gradonačelnica Grada Iloka  donosi: IZVJEŠĆE o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Iloka u 2022.godini. I. UVOD Gradsko vijeće… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 320-01/21-01/03 URBROJ: 2196/02-01-21-63 Ilok, 28. prosinca 2021. godine Na temelju čl. 5. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Iloka KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-16 od 04.svibnja 2021. godine, Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2021-2023. godine KLASA:320-01/21-01/03 URBROJ:2196/02-01-21-13 od 15.ožujka 2021. godine, Prijedloga odluke o dodjeli potpora od 27.prosinca 2021.godine i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br…. Nastavite čitati…

Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 551-02/22-02/01 URBROJ: 2196/02-01-22-01 Ilok, 10. siječnja 2022. godine OBAVIJEST Poštovani, ovim putem obaviještavamo sve korisnike prava na naknadu za troškove stanovanja na području Grada Iloka, da su dužni najkasnije do 31. siječnja 2022. godine predati Zahtjev za pomoć u podmirenju troškova stanovanja za 2022. godinu. Obrazac za podnošenje Zahtjeva za pomoć u podmirenju troškova stanovanja na kojem se nalazi popis potrebne dokumentacije koja se predaje uz Zahtjev nalazi se na web stranicama Grada Iloka… Nastavite čitati…

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Ilustracija natječaji

UR.BROJ: 264/21-7 Ilok,  28. prosinca 2021. godine Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 264/21-6, od 28. prosinca 2021. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 32/21 od 14. siječnja 2021. godine Upravno vijeće Muzeja grada Iloka raspisuje Natječaj za… Nastavite čitati…

Premijera filma “Svećenik – čuvar hrvatskog Podunavlja”

Svećenik - čuvar hrvatskog Podunavlja

Premijerno predstavljamo novi film iz trilogije filmova o franjevcima u Domovinskome ratu, film o fra Marku Maloviću „Svećenik – čuvar Hrvatskog Podunavlja“. Jedini katolički svećenik koji je ostao u istočnoj Slavoniji i Srijemu, u tom malom dijelu Hrvatske. Zaštitnik onih koji su u Iloku ostali tijekom okupacije kao riječ i utjeha, no iznad svega kao nada. Film prikazuje fra Marka koji je ostao uz svoj narod u Iloku. U tim tamnim vremenima ostajao je dosljedan… Nastavite čitati…

Obavijest o preuzimanju kompostera u reciklažnom dvorištu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem objavljenog Javnog poziva fizičkim osobama građanima za podnošenje zahtjeva za dodjelu kompostera KLASA: 351-02/21-01/02 URBROJ: 2196/02-01-21-60 dodjeljuju se komposteri zapremine 350 l građanima koji su ostvarili uvjete, a prema popisu u prilogu od red. br. 1 – 16. Pozivamo građane da preuzmu kompostere, koji se nalaze u  reciklažnom dvorištu Kom-Ilok d.o.o., u vremenu od: Ponedjeljak, srijeda i petak 07:00 – 15:00 sati Utorak i četvrtak 14:00 – 20:00 sati Subota     08:00 – 12:00… Nastavite čitati…