POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Administrativni referent za uredsko poslovanje

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje od 8. veljače 2023. godine, KLASA: 112-01/23-01/6, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI,

TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO

Administrativni referent za uredsko poslovanje

 

 

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Selekcija kandidata putem psihološkog testiranja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua neće se održati.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA:

  1. Sebastijan Bakula, Trpinjska cesta 27, Vukovar,
  2. Jovana Šahović, Božidara Maslarića 10, Borovo,
  3. Mirjana Mikić, Sajmište 18, Vukovar.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se u ponedjeljak – 27. veljače 2023. god. u 8,30 sati u gradskoj vijećnici Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti interv

Predsjednik/ca povjerenstva

Poziv na testiranje

Bookmark the permalink.

Comments are closed.