Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Broj: 711-1-1136-P-3/20-06-17
Zageb, 7. veljače 2020.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu Nataše Novaković kao predsjednice Povjerenstva te Tončice Božić, Davorina Ivanjeka, Aleksandre Jozić-lleković i Tatijane Vučetić, kao članova Povjerenstva, na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19., u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom neanonimne prijave mogućeg sukoba interesa podnesene protiv dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka, na 77. sjednici, održanoj 7. veljače 2020.g., donosi sljedeću

ODLUKU

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnice Marine Budimir, gradonačelnice Grada Iloka, neće se pokrenuti, obzirom da iz zaprimljenih očitovanja i dokumentacije ne proizlazi da bi sklapanjem dvaju ugovora o pružanju pravnih usluga trgovačkih društava Kom-llok d.o.o. i Komunalije za vodne djelatnosti d.o.o. od 1. prosinca 2018.g., s Ivanom Mandić iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Ivana Mandić i Mirela Džoja Peterlić, dužnosnica počinila koju od povredi ZSSI-a.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.