Poziv na provjeru znanja – voditelj/ica projekta

KLASA: 112-03/20-01/05
URBROJ: 2196/02-03/1-20-8
Ilok, 17. prosinca 2020. godine

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Voditelj/ica projekta “INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION- INERâ od 27. studenoga 2020., koji je objavljen 27. studenoga 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva, povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje:

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Voditelj/ica projekta “INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION- INERâ

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam čije su prijave potpune i pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

1. Stevan Despotović, Mohovo, Braće Radića 4

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se 23. prosinca 2020. god. u 7,00 sati u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Izvori za provedbu testiranja nalaze se na web stranici Grada Iloka.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa će nakon testiranja istog dana provesti inervju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.