Odluka o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-1 Ilok, 04. veljače 2022. godine Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o sufinanciranju kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima… Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Iloku

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-2 Ilok, 24. siječnja 2022. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Iloku Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Iloku, a iznose više od 2.000,00 kuna i nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine…. Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-1 Ilok, 24. siječnja 2022. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Šarengradu u 100% iznosu, a nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine. Novčana sredstva za… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 604-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-41 Ilok, 31. siječnja 2022. Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj… Nastavite čitati…

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Izrada projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku CPV oznaka:71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi. Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati… Nastavite čitati…