Slamnati mamut u Mohovu

koja je održana u organizaciji Muzeja grada Iloka, Grada Iloka te udruge Slama iz Osijeka. Radionica se održala u centru Mohova pod vodstvom Nikole Fallera, a pored objekata i ukrasnih predmeta od slame izrađivala se i velika skulptura Mamuta. Radionica je bila namijenjena djeci sadržajno putem edukacija o rukotvorstvu, umjetnosti; kreativnosti i izražavanju te tradicijskim sadržajima upotrebe slame kao medija u drugoj upotrebi. Iz Muzeja Grada Iloka najavljuju kako će u se u Mohovu postaviti… Nastavite čitati…

10. Ocjenjivanje vina i izložba vina Podunavlja i Slavonije

„Cilj nam je prikupiti ogledan broj uzoraka vinogorja te uz pomoć stručnjaka utvrditi osobitosti svakog pojedinog vina ili sorte berbe 2015. i drugih godišta te i na taj način pridonijeti afirmaciji, edukaciji te promociji na tržištu. Velika Zlatna, zlatna, srebrna i brončana priznanja za kvalitetu dodijeliti će se prema broju bodova koje dodijeli ocjenjivačka komisija a prema metodi 100 bodova. Također želimo staviti naglasak i na samo pakiranje proizvoda, tj. vizual etikete i boce za… Nastavite čitati…

Obavijest – vezana za izlaganje strategije razvoja Grada Iloka za razdoblje 2016. – 2020. god.

Obavještavamo zainteresirane građane, da se javno izlaganje najavljeno Pozivom na javni uvid u Strategiju razvoja grada Iloka za razdoblje 2016.-2020. god. te definiranje strateških projekata KLASA: 363-01/15- 01/29, URBROJ: 2196/02-01- 16-18, od 14. lipnja 2016. god. neće održati 27. lipnja 2016. god., nego će biti rganizirano naknadno u dogovoru sa izrađivačem.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane u tabeli.   Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Iloka za 2015. godinu sadrži izvještaje o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.   opci_dio_proracuna_2015.xls posebni_dio_proracuna_2015.xls

POZIV na javni uvid u strategiju razvoja Grada Iloka

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD ILOK   32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 Tel: (032)592-950; fax: (032)592-966 KLASA: 363-01/15- 01/29 URBROJ: 2196/02-01- 16-18  U Ilok, 14. lipnja 2016. godine   Na temelju Odluke o pokretanju postupka izrade Strateškog razvojnog programa Grada Iloka KLASA: 363-01/15- 01/29, URBROJ: 2196/02-02- 15-01 od 14. travnja 2015. god., Grad Ilok objavljuje:   POZIV NA JAVNI UVID U STRATEGIJU RAZVOJA GRADA ILOKA ZARAZDOBLJE 2016.-2020. GOD. TE DEFINIRANJA STRATEšKIH PROJEKATA   I. Grad Ilok… Nastavite čitati…

Iločke mažoretkinje na Državnom natjecanju u Puntu

Mažoretkinje grada Iloka, uz puno truda i napornoga rada, osvojile su na državnome prvenstvu u Puntu uspješne rezultate. Juniorski je tim u jakoj juniorskoj kategoriji ostvario 5. mjesto, kadetski se sastav plasirao na 6. mjesto, a Isabella Lačok, predstavivši se sa svojim solom, osvojila također 6. mjesto. Cure su se lijepo provele, zadovoljne su rezultatima te će se sljedeće godine još više potruditi.

Grad Ilok na Gastro stolu u Biogradu na Moru

Domaći posjetitelji mahom su upoznati s vinima spomenutih proizvođača pa su neki ciljano birali svoje favorite, dok su strani gosti, degustirajući, najviše pohvaljivali dobro poznati Iločki traminac. “Ovo je prava turistička fešta,nešto iznimno.To treba vidjeti doživjeti, osjetiti…toliko hrane,pića, suvenira i rukotvorina koje prezentiraju našu kulturnu baštinu, sve su to iznimno dobre vibracije koje odašiljete vi iz Biograda,kazao je prilikom otvorenja ministar turizma Antun Kliman. To zajedništvo turizma i poduzetništva za svaku je pohvalu i više… Nastavite čitati…

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća

Nakon aktualnog sata pristupilo se radu po točkama dnevnog reda: U prvoj točki bilo je riječi o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada. U drugoj točki predstavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2015. godinu. Kao treća točka dnevnog reda vijećnicima je predstavljena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka. Kao četvrto bilo je riječi o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu. Pod petom točkom… Nastavite čitati…

ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Članak 1. Gradsko vijeće Grada Iloka pokreće postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka. Članak 2. Savjet mladih Grada Iloka broji pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života…

ODLUKA o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova

Za člana Savjeta i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i šarengrad), koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.  Članak 3. Članove Savjeta mladih Grada Iloka i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće Grada Iloka na vrijeme od tri godine, na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike.            Kandidature za članove… Nastavite čitati…