Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Iloku

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-2 Ilok, 24. siječnja 2022. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Iloku Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Iloku, a iznose više od 2.000,00 kuna i nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine…. Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-1 Ilok, 24. siječnja 2022. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova priključka na kanalizaciju u Šarengradu Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi priključka na kanalizaciju građanima koji imaju prebivalište u Šarengradu u 100% iznosu, a nastali su nakon 01. siječnja 2022. godine. Novčana sredstva za… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 604-01/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-22-41 Ilok, 31. siječnja 2022. Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2021./2022. godini Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj… Nastavite čitati…

Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku

Ilustracija natječaji

Opis predmeta nabave Izrada projektne dokumentacije za novi vatrogasni dom u Iloku CPV oznaka:71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi. Opseg ili količina predmeta nabave Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I.  Tehničke specifikacije/opis posla , te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati… Nastavite čitati…

Akti 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti Akte 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Odluka o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 6.GV Odluka o koeficijentima za obračun plaća za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 6.GV Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka 2022. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2022. godinu – 6.GV Smjernice za… Nastavite čitati…

Sunčane elektrane – INER

Europska Unija

Jučer je u Gradu Iloku, u prisutnosti nadzora SOLARIS PONS D.O.O., voditelja prekograničnog projekta INER, Mladena Markešića s asistenticom Marijom Dobošević te predstavnika Grada Iloka Ivana Klasanovića, u posao postavljanja sunčanih elektrana uveden izvođač radova TUTA BLU d.o.o. Sunčane elektrane postavit će se na šest objekata u Gradu Iloku: na Mrtvačnici u Iloku, NK Fruškogorac, Centru kompetencija Ilok, Društvenom domu Šarengrad, na MO Bapska i MO Mohovo. Izvođač i nadzor obišli su sve navedene objekte…. Nastavite čitati…

Viši stručni suradnik-voditelj EU projekta unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića “Crvenkapica” u Iloku

Ilustracija natječaji

Poništava se oglas Grada Iloka KLASA: 112-01/22-01/03 URBROJ: 2196-02-03-22-1 od 04. veljače 2022. godine za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca na radno mjesto viši stručni suradnik – voditelj EU projekta Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ u Iloku (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka objavljen 08. veljače 2022. na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i na službenim web-stranicama Grada Iloka, iz razloga… Nastavite čitati…

Odluka o sufinanciranju troškova vrtića

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-01/21-01/24 URBROJ: 2196/02-01-21-19 Ilok, 30. prosinca 2021. godine Na temelju članaka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik“ Grada Iloka 2/21, 8/21), gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluka o sufinanciranju troškova vrtića Članak 1. Ovom Odlukom sufinanciraju se troškovi vrtića od 01. siječnja 2022. godine na način da roditelji plaćaju 50% umanjenog dosadašnjeg iznosa cijene i to: – za prvo dijete roditelji plaćaju 50% ukupnog iznosa;… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola

Laptop ilustracija

KLASA: 402-04/22-01/01 URBROJ: 2196-02-01-22-02 Ilok, 04. veljače 2022. godine Temeljem članka 26. Programa socijalne skrbi na području grada Iloka (”Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije” br. 07/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje Javni poziv za sufinanciranje kupnje računala učenicima petih razreda osnovnih škola Članak 1. Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima… Nastavite čitati…