Javni natječaj za direktora/ direktoricu trgovačkog društva Komunalije d.o.o.

Na temelju članka 48. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), temeljem članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Ilok za vodne djelatnosti i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Ilok  za vodne djelatnosti od 28. rujna 2018. godine, Skupština društva zastupana po… Nastavite čitati…

Javni natječaj za direktora/direktoricu trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o.

  Na temelju članka 48. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), temeljem članka 16. Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o. za komunalne djelatnosti i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o. Ilok od 28. rujna 2018. godine, Skupština društva zastupana po Gradonačelnici Grada Iloka,… Nastavite čitati…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), te članka 20.  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine,  gradonačelnica Grada Iloka objavljuje   JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine     Članak 1.  Grad Ilok će u 2019. godini odobravati potpore  male… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu radno mjesto – višeg savjetnika za pravne poslove

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Iloka raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme   1. Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost… Nastavite čitati…

Oglas za prijam u službu na radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka raspisuje   OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao   1. Opći uvjeti za prijam… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka dana 10. svibnja 2019. godine, raspisala je    Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu   1. Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se prijave na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz… Nastavite čitati…

3. festival vina i delicija “Vinin” 2019

U sklopu navedene manifestacije, u hrvatskom kraljevskom gradu Ninu održava se i 2. ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića. Organoleptičko ocjenjivanje vina održat će se po međunarodnoj metodi 100 pozitivnih bodova. Isto će vršiti komisija sastavljena od priznatih enologa na čelu s prof. dr. sc. Edijem Maletićem. Potrebno je dostaviti: Vino (kvalitetko, vrhunsko i dr.) – 3 boce/uzorak JAP (rakije i likeri) – 3 boce/uzorak Cijena po dostavljenom uzorku je 150,00 kn. Obavijest s prijavnicama možete… Nastavite čitati…