Poziv za 1. Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada 2020. god. u 9:00 sati

KLASA: 023-01/20-01/13 URBROJ: 2196/02-02-20-1 Ilok, 15. listopada 2020. godine Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (ponedjeljak)… Nastavite čitati…

Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Grad Ilok izradio je prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Dostavljamo prijedlog proračuna i projekcije građanima na uvid i izjašnjavanje. Dokumente proračuna možete preuzeti na poveznicama niže. Vaše prijedloge i komentare možete slati na grad.ilok@ilok.hr Prijedlog proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022…. Nastavite čitati…

Javni poziv za uključenje u projekt integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem

Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije Dunav i Srijem koji su Sporazumom o sufinanciranju prihvatili TZ grada Vukovara, Grad Ilok i TZ općine Nijemci. Projekt IQM Destination Dunav i Srijem ima za cilj poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata u destinaciji Dunav i Srijem kako bi gostima pružili… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto referent za knjigovodstvo EU projekta “Zaželi”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto ASISTENT/ICA PROJEKTA „ZAŽELI“ od 17. rujna 2020., koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto referent za knjigovodstvo EU projekta “Zaželi”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI od 17. rujna 2020., koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto voditelj/ica projekta INER

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto Voditelj/ica projekta „INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION- INER“ od 17. rujna 2020., koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici… Nastavite čitati…

Poziv na testiranje i intervju za radno mjesto pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca od 14. rujna 2020. god., objavljenog 23. rujna 2020. u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,… Nastavite čitati…

Nabava usluge promidžba i vidljivost

Nabava usluge promidžba i vidljivost – promotivni letak, baner, brošura/priručnik, informativna tabla, promotivni materijal – Reciklažno dvorište Predmet nabave je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.03.0134, zaključen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost… Nastavite čitati…

Besplatne obuke iz poduzetništva

Trening program održavati će se u prostorijama Centra kompetencija u Lovasu u opremljenoj učionici, na adresi Ljudevita Gaja 2. Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite na treninge obuke te proširite svoje znanje o poduzetništvu, znanja i vještine za samostalno financijsko planiranje i predviđanje, samostalno sastavljanje financijskih i revizijskih izvještaja… Nastavite čitati…