Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Ur.br. 375 – 20 Ilok, 6. studenog 2020. Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 374– 20, od 6. studenog 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od 8. kolovoza 2019. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa udruga građana

KLASA: 402-08/20-01/119 URBROJ: 2196/02-01-20-1 Ilok, 17. studenog 2020. godine Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), gradonačelnica Grada Iloka raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz proračuna Grada Iloka za 2020. godinu PREDMET JAVNOG POZIVA Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se… Nastavite čitati…

Poziv na dostavu ponude nabave kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, KLASA: 100-01/20-01/01, URBROJ: 2196/02-01-20-10, od 16. srpnja 2020. godine, te temeljem članka 5. Zakona o javnoj nabavi… Nastavite čitati…

Jednostavna nabava – opskrba električnom energijom 2021.godine

Opis predmeta nabave: Opskrba električnom energijom 2021.godine Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Toškovnik : Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke radova : Rok isporuke naručenih radova je jedna godina dana. Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu… Nastavite čitati…

Projekt IQM Destination DUNAV I SRIJEM

Turistička zajednica Grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci krenuli su s izazovnim projektom, integralnim upravljanjem kvalitete u destinacijama, potpisivanjem ugovora s Feel IQM d.o.o. u destinaciji Dunav i Srijem. Projektom IQM Destination DUNAV I SRIJEM raznim aktivnostima potiče se poboljšanje cjelokupne kvalitete destinaciji, povezuje se poljoprivreda i turizam, razvoj novih proizvoda, pružanja najbolje usluge kvalitete u svim segmentima turisitčke ponude i poticanje izvrsnosti i sinergije. Koncept IQM Destination dobio je svjetsku potvrdu… Nastavite čitati…

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Zidine grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/15 URBROJ: 2196/02-02/01-20-1 Ilok, 13. studenoga 2020. godine Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva: 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19.   studenoga (četvrtak) 2020. god. u 19,30 sati Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2 Ukoliko se vijećnik… Nastavite čitati…

Kontrola mikročipiranja pasa

Poštovani građani Grada Iloka, Grad Ilok je u više navrata upozoravao i obavještavao građane o obvezi mikročipiranja. 16. studenog 2020. godine Komunalni redari Grada Iloka kreću u kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kuća na području Grada Iloka. Svi psi stariji od tri mjeseca po Zakonu o zaštiti životinja trebaju ga imati. Psi koji se nađu na javnim površinama, moraju biti mikročipirani te pod nadzorom posjednika. Vlasniku psa bez mikročipa prijeti kazna od 500,00 kuna. Nadzorom… Nastavite čitati…

Obavijest o isplati jednokratne novčane pomoći za ogrjev

Obavještavamo osobe s području Grada Iloka (Ilok, Bapska, Mohovo i Šarengrad), koje su ostvarile pravo na jednokratnu novčanu pomoć za ogrjev temeljem Rješenja Vukovarsko-srijemske županije, da će se naknada isplatiti u poslovnici FINA-e Ilok svakim radnim danom od 7.30-14.30h u razdoblju od 11.11.2020.-15.12.2020. godine. Kako bi preuzeli naknadu osobe moraju doći osobno, ponijeti osobnu iskaznicu s OIB-om, a za stare osobne iskaznice i potvrdu o dodijeljenom OIB-u. U slučaju spriječenosti dolaska, naknadu može preuzeti i… Nastavite čitati…