Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Nabava računala Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene roba: Po naruđbi od strane Grada Iloka Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu ponude je ne kasnije od… Nastavite čitati…

Konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19) i članka 57. st. 1.Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 8/14, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka saziva Konstituirajuću sjednicu Vijeća mjesnog odbora prema slijedećem rasporedu: za dan 10. prosinca 2019. god. (utorak) u 17,00 sati za Vijeće mjesnog odbora šarengrad u šarengradu u prostoru Mjesnog odbora u 18,00 sati za Vijeće… Nastavite čitati…

Poziv za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 16. prosinca (ponedjeljak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. Usvajanje izvadaka iz zapisnika s 5. (izmijenjeni) i 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu Usvajanje dnevnog reda: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2019. god. Izvjestitelj: predstavnik Stožera civilne zaštite Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2020. godini Izvjestitelj:… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u gospodarstvu

Analizom pristiglih zahtjeva, a na temelju Zapisnika o pregledu i ocjeni podnesenih zahtjeva od 02. prosinca 2019. godine KLASA:302-01/1-01/01 URBROJ:2196/02-03-19-44, Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu na području Grada navelo je da su devet podnostielja ostvarili potporu male vrijednosti u gospodarstvu. Preuzmite dokument odluke: Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u gospodarstvu za 2019. godinu.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak asfaltnih površina na nerazvrtanim cestama – 2020. Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 12.12.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke. Preuzmite poziv i sve potrebne dokumente na poveznicama niže: Poziv za podnošenje ponuda u postupku… Nastavite čitati…

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu

Produžava se rok predaje kandidatura po javnom pozivu Za isticanje kandidatura za izbor članova savjeta mladih grada iloka i njihovih zamjenika za 8 dana Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća obavit će provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastaviti Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi Popis važećih kandidatura. Preuzmite dokument: Obavijest o produženju roka predaje kandidatura po javnom pozivu Za isticanje… Nastavite čitati…

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN) Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka. Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak javne rasvjete 2019. Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 09.12.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke. Preuzmite poziv i sve potrebne dokumente na poveznicama niže: Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak… Nastavite čitati…