15. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21, 8/21, 7/22) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 3. ožujka (petak) 2023. god. u 9:00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u vijećnici Grada Iloka, Ilok, Trg Nikole Iločkog 13   Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 14. sjednice… Nastavite čitati…

Odluka o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2022./2023. godini

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 12. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, 4/20 „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21, 8/21), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2022./2023. godini   Članak 1. Grad Ilok je proveo natječaj za dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2022./2023., na temelju Odluke Gradskog… Nastavite čitati…

OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja – voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvenen poslove

Grad Ilok - gradska uprava

Sukladno odredbama članka 20.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove daje sljedeću:   OBAVIJEST I UPUTU kandidatima/kandidatkinjama u postupku natječaja   OBJAVA NATJEČAJA Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme… Nastavite čitati…

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica)

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Iloku, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto voditelj odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove (1 izvršitelj/ica). Kandidati moraju ispunjavati… Nastavite čitati…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – deratizacija Evidencijski broj nabave JN 2/2023

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE      Evidencijski broj nabave JN  2/2023   Ilok,  siječanj 2023. Godine   SADRŽAJ:   Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta nabave Specifikacije predmeta nabave Troškovnik Mjesto isporuke usluge Rok isporuke usluge Rok za dostavu ponude Pravna i poslovna sposobnost (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost) Način dostave ponude… Nastavite čitati…

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – dezinsekcija Evidencijski broj nabave: JN 3/2023

Grad Ilok - gradska uprava

    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: JN 3/2023 Ilok, siječanj 2023. godine   SADRŽAJ: 1. Podaci o naručitelju 2. Osoba ili služba zadužena za kontakt 3. Podaci o postupku javne nabave 4. Opis predmeta nabave 5. Količina predmeta nabave 6. Specifikacije predmeta nabave 7. Troškovnik 8. Mjesto isporuke usluge 9. Rok isporuke usluge 10. Rok za dostavu ponude 11. Sposobnost ponuditelja 12. Način dostave ponude 13. Kriterij za… Nastavite čitati…

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21, 8/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.  Gradonačelnica Grada Iloka donosi:   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude   Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok. Predmet nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Stategija zelene urbane obnove Evidencijski broj nabave: JN 52/2022   Kao najpovoljnija ponuda u… Nastavite čitati…

Odluku o poništenju odluke o odabiru

Grad Ilok - gradska uprava

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21,8/21)  i  Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.   Gradonačelnica Grada Iloka donosi:                                        Odluku o poništenju  odluke o odabiru   Članak 1.   Poništava se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude: KLASA :351-01/22-01/9 URBROJ: 2196/02-01-23-15, od  09.01.2023. godine za postupak jednostavne nabave: Nabava usluge: Usluga izrade strateškog dokumenta Strategija zelene… Nastavite čitati…

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI, TE INTERVJU ZA RADNO MJESTO Administrativni referent za uredsko poslovanje

Grad Ilok - gradska uprava

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto – administrativni referent za uredsko poslovanje od 8. veljače 2023. godine, KLASA: 112-01/23-01/6, URBROJ: 2196-02-03-23-1 koji je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, povjerenstvo za provedbu postupka oglasa objavljuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA… Nastavite čitati…

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Grad Ilok - gradska uprava

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Predmet nabave: Nabava usluge – Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza III, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0072.   Evidencijski broj nabave: JN 20/2023 SADRŽAJ: OPĆI PODACI PODACI O PREDMETU NABAVE RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE PODACI O PONUDI OSTALE ODREDBE VII.     DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA PRILOZI: Prilog 1.  –  Tehnička specifikacija Prilog… Nastavite čitati…