Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     RJEšENJE o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka   Članak 1. Za članove Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka, u kojem su predstavljaju Grad Ilok, imenuju se: MARINA… Nastavite čitati…

Rješenje o razrješenju članova Muzejskog vijeća

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     RJEšENJE o razrješenju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka     Članak 1. Razrješuju se dužnosti članovi Muzejskog vijeća Muzeja grada Iloka, u kojem su predstavljali Grad Ilok:… Nastavite čitati…

Zamolba za iskazivanje interesa

Radionica Inovativno poduzetništvo bi obuhvatila tri projekta od kojih svaki doprinosi krajnjem cilju: 1. Erasmus – za mlade poduzetnike i one koji bi htjeli postati poduzetnikom – stjecanje praktičnog iskustva u inozemstvu.2. Projekt EEN – Europska poduzetnička mreža3. Edukacija u pisanju inovativnog poslovnog plana   Cilj radionice je: poticanje i ohrabrivanje mladih na otvaranje vlastitih poduzeća i stvaranje svojih radnih mjesta te im pomoći da prije pokretanja svoga projekta steknu znanja i iskustva kroz međunarodnu… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka donosi                         RJEšENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok   Članak 1. Za članove Upravnog… Nastavite čitati…

Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka donosi                         RJEšENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Crvenkapica“ Ilok   Članak 1. Razrješuju se dužnosti članovi… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine” broj 82/15), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13), Gradonačelnica dana 29. lipnja 2017. godine donosi   ODLUKU o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka   Članak 1. Imenuje se… Nastavite čitati…

Poziv za sudjelovanje u projektu “Ženska perspektiva”

Cilj projekta je pomoći poduzetnicama u razvoju i jačanju poduzetničkih aktivnosti. U okviru projekta trenutno je otvoren Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu za poduzetnice koji traje do 20. lipnja 2018. godine. U konačnici u projekt će biti uključeno 50 odabranih poduzetnica. Poziv je namijenjen ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, različitim oblicima agroturizma, izradom rukotvorina te tradicionalnih suvenira i proizvoda korištenih u domaćinstvu.    Profil poduzetnica koje će biti uključene u projekt:… Nastavite čitati…

Obuka članova savjeta mladih

Obuka je namijenjena županijskim, gradskim i općinskim savjetima mladih, ali i predstavnicima izvršne i predstavničke vlasti, upravnim tijelima, službama, udrugama mladih i za mlade te zainteresiranoj javnosti općenito. Na obuku su dobrodošli sudionici i područja ostalih županija. Program Obuke sastoji se tri modula – Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih (Program).  Pri izradi programa obuke nismo se rukovodili isključivo teorijom i zakonskim odredbama već smo željeli osigurati trajnu platformu… Nastavite čitati…

Poziv na edukaciju u sklopu programa Aktivni u zajednici

Edukacija će se održati 16. svibnja 2018. godine od 16 do 20 sati u prostorijama Kurije Brnjaković, na adresi Trg sv. Ivana Kapistrana 5. S obzirom na ograničen broj mjesta, molimo Vas da popunjene prijavnice (u prilogu ovog poziva) pošaljete najkasnije do 14. svibnja 2018. godine na adresu e-pošte info@zaklada-slagalica.hr Prilog: Prijavnica

Obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka

I. Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka obavit će se u trajanju od 15 dana, počevši od 08. svibnja 2018. godine do 22. svibnja 2018. godine zaključno sa 14,00 sati.   II. Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Iloka može se obaviti svakog radnog dana u razdoblju iz prethodne točke u vremenu od 8 do 14… Nastavite čitati…